Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos: 2018. október 04.)

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. A ProfessionWeb Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a http://www.goodbusiness-tudakozo.hu/ internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa, üzemeltetője és az alábbiakban részletezett szolgáltatás nyújtója.

1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató és Honlapon megjelenést megrendelők (a továbbiakban: „Megrendelő”) közötti jogviszonyra irányadó rendelkezéseket tartalmazza.

1.3. Jelen ÁSZF alkalmazásában a Szolgáltatót és a Megrendelőt együttes említésük esetén a „Felek” elnevezés jelöli.

1.4. A Szolgáltató és a Megrendelő a jogviszonyukra irányadó alapvető rendelkezéseket egyedi, szolgáltatási szerződésben rögzítik (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés, illetve elektronikus szerződéskötés esetén: Elektronikus Szolgáltatási Szerződés). Jelen ÁSZF a Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan melléklete, amely a Szolgáltatási Szerződés részét képezi. A Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF együttesen értelmezve irányadó a Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszonyra. Amennyiben az ÁSZF és a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései között esetlegesen eltérés, vagy ellentmondás mutatkozik, abban a kérdésben a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései irányadóak. A Szolgáltatási Szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.5. A Szolgáltató a szolgáltatását kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy számára nyújtja, amelyre tekintettel a Megrendelő a hatályos jogszabályok alapján nem minősül fogyasztónak. A Szolgáltató erre tekintettel tájékoztatja a Megrendelőt, hogy jogviszonyukra a hatályos jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezései nem irányadóak, jogviszonyuk nem tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá. A Felek közötti jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti, vállalkozások közötti jogviszony.

1.6. A Szolgáltató cégadatai és elérhetőségei:

Cégnév: ProfessionWeb Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-300460

Adószám: 25992395-2-43

KSH statisztikai számjel: 25992395-6209-113-01.

Bankszámlaszám: 11710088-21453960-00000000

Képviseli: Mede-Kiss Krisztina Erzsébet ügyvezető

E-mail cím: info@goodbusiness-tudakozo.hu

 1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás

2.1. A Szolgáltató a Megrendelő számára a Szolgáltatási Szerződés szerinti tartalommal reklám-megjelenési lehetőséget biztosít a Honlapon, amelyért a Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak szerinti szolgáltatási díjat köteles megfizetni a Szolgáltatónak.

2.2. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató az alábbi típusú megjelenési lehetőségeket biztosíthatja a Megrendelőnek:

 1. a) Céglistás Megjelenés
 2. b) Kiemelt Hirdetés
 3. c) Képes Hirdetés
 4. d) Banner Hirdetés
 5. e) Kulcsszavas Hirdetés

2.3. A „Céglistás Megjelenés” azt jelenti, hogy a Megrendelő a Honlapon található céglistában kap megjelenést, amely a Honlap „Hirdetések” aloldalán érhető el.

Céglistás Megjelenés esetén a Szolgáltató a Megrendelő cégnevét (egyéni vállalkozói nevét), székhelyét és/vagy üzlethelyisége címét, telefonszámát és e-mail címét, illetve, ha a Megrendelő kéri, abban az esetben weboldalának címét jeleníti meg.

Jelen ÁSZF alkalmazása során az „üzlethelyiség” fogalmába tartozik minden, a Megrendelő által a székhelyen kívüli címként megjeleníteni kívánt helyiség, így különösen telephely, bemutatóterem, a műhely, vagy raktár címe.

2.4. A „Kiemelt hirdetés” azt jelenti, hogy a Megrendelő folyamatosan a Honlap kezdőoldalán jelenik meg.

Kiemelt Hirdetés esetén a Szolgáltató a Megrendelő cégnevét (egyéni vállalkozói nevét), székhelyét és/vagy üzlethelyisége címét, telefonszámát és e-mail címét, illetve, ha a Megrendelő kéri, abban az esetben weboldalának címét jeleníti meg.

2.5. A „Képes Hirdetés” azt jelenti, hogy a Megrendelő egy képes illusztrációval együtt jelenik meg a Honlap „Hirdetések” aloldalán található céglistában, valamint a Honlap főoldalán található térképen.

Képes Hirdetés esetén a Szolgáltató a Megrendelő cégnevét (egyéni vállalkozói nevét), székhelyét és/vagy üzlethelyisége címét, telefonszámát és e-mail címét, illetve, ha a Megrendelő kéri, abban az esetben weboldalának címét jeleníti meg, továbbá egy darab, a Megrendelő tevékenységéhez kapcsolódó képet jelenít meg. A képet a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, vagy kérése esetén a Szolgáltató biztosítja számára. Abban az esetben, ha a képet a Szolgáltató biztosítja, és a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy az számára bármilyen okból nem megfelelő, a Megrendelő jelezheti ezt a Szolgáltatónak, a Szolgáltató pedig eljár a kép kicserélése érdekében. Amennyiben a képet a Szolgáltató biztosítja, a Szolgáltató általa készített képet használ fel, vagy szabad felhasználású, nyilvános adatbázisból elérhető képet tesz közzé.

2.6. A „Banner Hirdetés” azt jelenti a Szolgáltató a Megrendelő nevét és egy statikus banner képet a Honlap „Banner” aloldalán megjelenít.

2.7. A „Kulcsszavas hirdetés” azt jelenti, hogy a Megrendelő a megjelenési lehetőségéhez olyan kulcsszavakat kapcsolhat, amelyek a Megrendelő gazdasági tevékenységére utalnak és amelyek alapján a Honlap keresője a Megrendelőt különböző kategóriákba sorolja, továbbá a Megrendelőt könnyebben megtalálhatóvá teszi a Honlap látogatói számára.

A Kulcsszavas hirdetés szolgáltatást a Szolgáltató önállóan nem nyújtja, az csak más megjelenési lehetőséghez kapcsoltan rendelhető meg.

2.8. A Megrendelő valamennyi fenti megjelenési lehetőség esetén szerepel a Honlap főoldalán található:

– vállalkozási tevékenységi kategóriák szerinti összesített listában, az által végzett vállalkozási tevékenység szerinti kategória alapján, továbbá

– a főoldalon található térképen, a székhelye és/vagy üzlethelyisége alapján.

2.9. A Szolgáltatás a Szolgáltató részéről az alábbi időpontban minősül teljesítettnek:

 1. a) a Céglistás Megjelenés esetén a Szolgáltatás a Szolgáltató részéről akkor minősül teljesítettnek, amikor a Megrendelő telefonszáma és e-mail címe, valamint, ha Megrendelő kéri, a weboldalának címe is megjelentésre került a Honlapon.
 2. b) a Kiemelt Hirdetés esetén a Szolgáltatás a Szolgáltató részéről akkor minősül teljesítettnek, amikor a Megrendelő hirdetési megjelenése a Honlap kezdőoldalán megjelenítésre kerül.,
 3. c) a Képes Hirdetés esetén a Szolgáltatás a Szolgáltató részéről akkor minősül teljesítettnek, amikor a Megrendelő hirdetésében a kép megjelenítésre kerül.
 4. d) a Banner Hirdetés esetén a Szolgáltatás a Szolgáltató részéről akkor minősül teljesítettnek, amikor a Megrendelő bannere a Honlap „Banner” aloldalán megjelenítésre kerül.
 5. e) a Kulcsszavas Hirdetés esetén a Szolgáltatás a Szolgáltató részéről akkor minősül teljesítettnek, amikor a Megrendelő hirdetési megjelenésében a megfelelő kulcsszó megjelenítésre kerül.

2.10. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által közzétett adatokban adminisztratív hibát, elírást, nyelvtani hibát észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a Megrendelő jelzése alapján a Megrendelő hirdetését egy munkanapon belül megvizsgálja és az esetleges adminisztratív hibát, elírást, vagy nyelvtani hibát haladéktalanul kijavítja.

2.11. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által közzétett adatokban bármit módosítani kíván (pl.: elérhetőségi adatok változása esetén) köteles azt a Szolgáltató felé jelezni. A Szolgáltató a módosítási igény beérkezését számított 3 munkanapon belül a jelzett módosításokat a Honlapon végrehajtja.

2.12. A Szolgáltató kiemelten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 2.2. pontban jelzett egyes hirdetési lehetőségek – a „Kulcsszavas Hirdetés” szolgáltatás kivételével – külön-külön, együttesen, vagy egymással tetszőlegesen kombinálva is megrendelhetők. Többféle hirdetési lehetőség megrendelése esetén mindegyik hirdetési lehetőség önálló Szolgáltatásnak minősül, amelyekért a Megrendelő külön-külön köteles szolgáltatási díjat fizetni a Szolgáltatónak, továbbá amelyek megjelenítési ideje különböző időpontokban járhat le, illetőleg amelyek megjelenítését a Megrendelő külön-külön jogosult lemondani. Amennyiben a Megrendelő valamely megjelenési lehetőséghez kapcsoltan Kulcsszavas Hirdetés szolgáltatást is igénybe vesz, az igénybe vett megjelenési lehetőség határozott idejének lejárta, vagy lemondása esetén a Kulcsszavas Hirdetés is lejártnak, vagy lemondottnak minősül, tekintettel arra, hogy a Kulcsszavas Hirdetés önállóan nem vehető igénybe. Amennyiben a Megrendelő valamely megjelenési lehetőséghez kapcsoltan Kulcsszavas Hirdetési szolgáltatást is igénybe vesz, a Kulcsszavas Hirdetést a Megrendelő a kapcsolt szolgáltatástól függetlenül is lemondhatja, illetve a Kulcsszavas Hirdetés megjelenítési ideje a kapcsolt szolgáltatás megelőzően is lejárhat.

2.13. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Honlap időszakos karbantartási, vagy fejlesztési munkálatai miatt a Szolgáltatás nyújtásban kimaradások merülhetnek fel. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Szolgáltatás olyan kimaradásáért, amely legfeljebb egybefüggő 48 óráig tart.

2.14 Amennyiben a Szolgáltató által üzemeltett Honlap előre nem látható körülmény (pl. szerverhiba, internetszolgáltatás kimaradása, informatikai rendszerhiba, vagy külső vírus támadás) miatt leáll, vagy hibásan működik, a Szolgáltató a leállás, vagy hiba észlelését követően a rendeltetésszerű működés helyreállítását haladéktalanul megkezdi. A Szolgáltató a jelen pont szerinti esetben a Honlap rendeltetésszerű működését legkésőbb 8 munkanapon belül vállalja helyreállítani.

2.16. A Szolgáltató kiemelten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatási Szerződés Szolgáltató általi esetleges megszegéséből fakadó károkért a Szolgáltató felelőssége legfeljebb a Megrendelő által megfizetett Szolgáltatási Díj összegéig terjed ki.

2.17. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a „vis maior” jellegű eseményekből származó esetleges károkért, vagy egyéb igényekért. „Vis maior” jellegű eseménynek minősülnek az olyan, a szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű, előre nem látható, elháríthatatlan, külső körülmények és események, amelyek nem tartoznak Szolgáltató rendes üzleti kockázatának körébe. Vis maior eseménynek minősül különösen a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, sztrájk, utólagos jogszabályváltozás, vagy a hatósági gazdasági korlátozó intézkedés.

 1. A szerződés létrejötte és teljesítése

3.1. A Megrendelő és a Szolgálató közötti Szolgáltatási Szerződés írásban jön létre.

3.2. Szolgáltató és Megrendelő közötti szerződéskötés az alábbi két módon történhet:

 1. a) papír alapú szerződés aláírásával, vagy
 2. b) elektronikus szerződéskötéssel.

3.3. Papír alapú szerződéskötés menete:

3.3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés megkötése érdekében telefonon megkeresi Megrendelőt. A telefonos megkeresés során a Szolgáltató ismerteti Szolgáltatását a Megrendelővel, és a Megrendelő szerződéskötési szándéka esetén egyezteti a Megrendelő megjeleníteni kívánt adatait.

Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségének és a szerződéskötési folyamat körülményeinek bizonyítása érdekében a Megrendelővel folytatott telefonbeszélgetését rögzíti. A rögzített telefonbeszélgetés személyes adatnak minősül, melyet Szolgáltató, mint adatkezelő kezel. A telefonbeszélgetés rögzítéséről Szolgáltató a telefonbeszélgetés elején tájékoztatja Megrendelőt. Az adatkezelés további szabályait bővebben a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

3.3.2. A Szolgálató a Megrendelővel előzetesen egyeztetett, a Megrendelő által megjeleníteni kívánt hirdetési típust és a szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó feltételeket tartalmazó Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltató a részéről cégszerűen aláírva megküldi a Megrendelőnek. A Szolgáltatási Szerződést a Szolgáltató a Megrendelő által megjelölt címre, postai kézbesítés útján, vagy futárszolgálattal kézbesíti, illetve a cégszerűen aláírt és .pdf formátumban szkennelt dokumentumot egyszerű e-mail üzenetben megküldi a Megrendelő részére. Felek megállapodnak, hogy jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyuk tekintetében az egyszerű e-mail üzenetben a fentiek szerint megküldött Szolgáltatási Szerződést írásbelinek fogadják el. A megküldött Szolgáltatási Szerződés mellékletét képezi a jelen ÁSZF.

3.3.3. A Szolgáltatási Szerződéssel és az ÁSZF-fel egyidejűleg a Szolgáltató előzetes díjbekérőt is küld a Megrendelőnek, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását abban az esetben köteles megkezdeni, ha a Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

3.3.4. A Megrendelő a fenti dokumentumok kézhezvételét követően jelen ÁSZF rendelkezéseit előzetesen köteles áttekinteni és a Szolgáltatási Szerződést kizárólag abban az esetben írhatja alá, ha jelen ÁSZF rendelkezéseit megértette, az abban foglaltak jelentőségével tisztában van és az ÁSZF rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal. Az ÁSZF elfogadásáról a Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés aláírása útján, írásban nyilatkozik.

3.3.5. Amennyiben a Megrendelő számára az ÁSZF valamely rendelkezése nem egyértelmű, vagy az ÁSZF-ben foglalt valamely rendelkezés jogi jelentősége a Megrendelő számára nem világos, a Szolgáltatási Szerződés aláírását megelőzően további tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

3.3.6. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltakkal egyetért, a Szolgáltatási Szerződés egy példányát köteles cégszerűen aláírni és postai úton, vagy futárszolgálattal, illetve .pdf formátumban szkennelten egyszerű e-mail üzenetben visszajuttatni a Szolgáltató címére. Felek megállapodnak, hogy jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyuk tekintetében az egyszerű e-mail üzenetben a fentiek szerint a Megrendelő által megküldött Szolgáltatási Szerződést írásbelinek fogadják el.  A Szolgáltatási Szerződés visszaküldésének esetleges kézbesítési költségét a Megrendelő maga viseli.

3.3.7. A Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatási Szerződés aláírása és megküldése önmagában nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását köteles megkezdeni. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását kizárólag abban az esetben köteles megkezdeni, ha a Megrendelő a díjbekérőben szereplő összeget a Szolgáltató részére teljes mértékben megfizette.   A szolgáltatási díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor Szolgáltató bankszámláján a szolgáltatási díj összegét jóváírják. A Szolgáltató a Szolgáltatási díj megfizetését követő 3 munkanapon belül a Szolgáltatást 2.9. pontban foglaltak szerint teljesíti. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése esetén a számviteli szabályoknak megfelelő végszámlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelőnek. A Megrendelőnek a végszámla kézhezvételével újabb fizetési kötelezettsége nem keletkezik, a végszámla a számviteli elszámolás megfelelő lebonyolításához szükséges.

3.4. Elektronikus szerződéskötés:

3.4.1. A Szolgálató a Megrendelővel előzetesen egyezteti a Megrendelő szerződéskötéshez szükséges cégadatait, a Megrendelő által megjeleníteni kívánt adatokat, valamint a Szolgáltató szolgáltatási díjra vonatkozó ajánlatát.

A szerződéskötéshez szükséges adatok az alábbiak: cégnév (egyéni vállalkozói név), székhely, cégjegyzékszám (cégjegyzékszámmal nem rendelkező Megrendelő esetén a nyilvántartási szám), adószám, a Megrendelő képviseletében eljáró személy neve, a Honlapon megjeleníteni kívánt telefonszám, a Honlapon megjeleníteni kívánt e-mail cím, a Honlapon megjeleníteni kívánt cím (amennyiben a Megrendelő üzlethelyisége nem a székhelyén található), illetve a Honlapon megjeleníteni kívánt weboldal címe.

3.4.2. A Megrendelő az előzetes egyeztetés során a megfelelő hirdetési típus kiválasztásával dönt arról, hogy melyik hirdetési megjelenést kívánja megrendelni.

3.4.3. A Megrendelővel való egyeztetést követően, amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást igénybe kívánja venni, a Szolgáltató az egyeztetett adatokat rögzíti az elektronikus Szolgáltatási Szerződésben.

3.4.4. Az adatok rögzítését követően a Szolgáltató e-mailt küld a Megrendelő részére, amelyben egy link mutat a Honlap egy aloldalára, amely tartalmazza a Megrendelővel leegyeztetett adatokkal kitöltött elektronikus Szolgáltatási Szerződést, valamint az ÁSZF-et és a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatóját. A linkre kattintás átirányítja a Megrendelőt az elektronikus Szolgáltatási Szerződéshez.

3.4.5. Megrendelő köteles az esetleges adatbeviteli hibák elkerülése érdekében az elektronikus Szolgáltatási Szerződésben rögzített adatait figyelmesen ellenőrizni. A Szolgáltató kiemelten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a „Megállapodás” gombra kattintást követően az adatok javítására nincs lehetőség.

Amennyiben a Megrendelő az elektronikus Szolgáltatási Szerződés adataiban hibát, elírást, nyelvtani hibát észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a Megrendelő jelzése alapján a hibát, elírást, vagy nyelvtani hibát haladéktalanul kijavítja.

3.4.6. A Megrendelő a szerződéskötési folyamat folytatásához köteles az elektronikus Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató szövegét elolvasni és értelmezni. A Megrendelő a szerződéskötési folyamatban kizárólag abban az esetben jogosult továbbhaladni és a Szolgáltatási Szerződést kizárólag abban az esetben kötheti meg, ha jelen ÁSZF rendelkezéseit és a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megértette, az abban foglaltak jelentőségével tisztában van és az ÁSZF rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal.

3.4.7. Amennyiben a Megrendelő számára az ÁSZF valamely rendelkezése nem egyértelmű, vagy az ÁSZF-ben foglalt valamely rendelkezés jogi jelentősége a Megrendelő számára nem világos, az elektronikus Szolgáltatási Szerződés megkötését megelőzően további tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

3.4.8. A Megrendelő az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató megismerését követően a megfelelő jelölőnégyezetek bepipálása útján nyilatkozhat arról, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató szövegét megismerte és az azokban foglaltakkal egyetért és az abban foglaltak betartására kötelezettséget vállal. A jelölőnégyzetek bepipálása nélkül a szerződéskötési folyamatban a Megrendelő nem tud továbbhaladni.

3.4.9. A jelölőnégyzetek bepipálását követően a Megrendelő a „Megállapodás” gombra kattintva közölheti szerződéskötési szándékát a Szolgáltatóval. A Szolgáltató kiemelten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Megrendelőnek „a Megállapodás” gombra kattintással fizetési kötelezettsége keletkezik a Szolgáltatóval szemben.

3.4.10. Szolgáltató az elektronikus Szolgáltatási Szerződés létrejöttéről a szerződéskötés adatait tartalmazó visszaigazoló e-mailt küld a Megrendelőnek. A szerződéskötés időpontja az az időpont, amikor a visszaigazoló e-mail megérkezik a Megrendelő e-mail fiókjába.

3.4.11. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az elektronikus úton megkötött Szolgáltatási Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést nyilvántartásában iktatja. A szerződéskötés nyelve a magyar.

3.4.12. A szerződéskötést követően a Szolgáltató előzetes díjbekérőt küld a Megrendelőnek, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását abban az esetben köteles megkezdeni, ha a Megrendelő az elektronikus Szolgáltatási Szerződés szerinti szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét teljesítette.

3.4.13. A Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az elektronikus Szolgáltatási Szerződés megkötése és az előzetes díjbekérő megküldése önmagában nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását köteles megkezdeni. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását kizárólag abban az esetben köteles megkezdeni, ha a Megrendelő a díjbekérőben szereplő összeget a Szolgáltató részére teljes mértékben megfizette. A szolgáltatási díj akkor tekintendő megfizetettnek, amikor Szolgáltató bankszámláján a szolgáltatási díj összegét jóváírják. A Szolgáltató a Szolgáltatási díj megfizetését követő 3 munkanapon belül a Szolgáltatást a 2.9. pontban foglaltaknak megfelelően teljesíti. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése esetén a számviteli szabályoknak megfelelő végszámlát állít ki, amelyet megküld a Megrendelőnek. A Megrendelőnek a végszámla kézhezvételével újabb fizetési kötelezettsége nem keletkezik, a végszámla a számviteli elszámolás megfelelő lebonyolításához szükséges.

 1. A Szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések:

4.1. A Szolgáltatási díj mértékét a Felek a Szolgáltatási Szerződésben határozzák meg.

4.2. A Szolgáltató a Honlapon közzéteszi az egyes hirdetési típusokra vonatkozó listaárait. A Szolgáltató a Megrendelő részére a listaárakhoz képest önálló döntése alapján kedvezményeket, árengedményeket biztosíthat.

4.3. A Szolgáltató az új Megrendelőinek a Szolgáltatást az első két hónapig ingyenesen biztosítja. Jelen pont alkalmazásában az a Megrendelő minősül új Megrendelőnek, akinek korábban a Szolgáltató még nem nyújtotta a Szolgáltatást. A jelen pontban foglalt rendelkezés alapján az új Megrendelőnek a Szolgáltatási Szerződés megküldésével egyidejűleg a Szolgáltató nem küld díjbekérőt. A jelen pont szerinti esetben a Szolgáltató a Szolgáltatás 2.9. pont szerinti teljesítését a Megrendelő által cégszerűen aláírt, papír alapú Szolgáltatási Szerződés kézhezvételét, illetőleg az Elektronikus Szolgáltatási Szerződés megkötését követő 3 munkanapon belül megkezdi.

A Szolgáltató kiemelten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatás megkezdését követő két hónap elteltével a Szolgáltatás már nem vehető igénybe ingyenesen, a Szolgáltatási Szerződés további időtartamára szolgáltatási díjat köteles megfizetni. A két hónap elteltét követően megfizetendő szolgáltatási díj mértékét a Szolgáltatási Szerződés tartalmazza. A Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére, hogy az ingyenes két hónap alatt a Szolgáltatási Szerződés azonnali hatállyal, indokolás nélkül, írásban felmondja. A jelen pont szerinti azonnali hatályú felmondás jogával a Megrendelő legkésőbb a két hónapos ingyenes időszak lejártát megelőző 15. napig élhet, amennyiben ezen határidőben a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal nem mondja fel, a Szolgáltatási díjat a Szolgáltatási Szerződés további időtartamára köteles megfizetni. Amennyiben az azonnali hatályú felmondás jogával a Megrendelő határidőben nem él, a Szolgáltató a két hónapos ingyenes időszak lejártát követően díjbekérőt küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza a Szolgáltatási Szerződés további időtartamára megfizetendő szolgáltatási díj összegét.

4.4. A Szolgáltató a díjbekérőit és számláit 1 (egy) napos fizetési határidővel állítja ki. A Megrendelő a szolgáltatási díjnak a mindenkor hatályos általános forgalmi adóval növelt összegét köteles megfizetni.

A Szolgáltató és a Megrendelő a Szolgáltatási Szerződésben hosszabb fizetési határidőben és több részletben történő fizetésben is megállapodhatnak.

4.5. A szolgáltatási díj késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő a késedelem idejére a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni.

 1. A Szolgáltatás nyújtásának időtartama

5.1. A Felek közötti Szolgáltatási Szerződés egy év határozott időre jön létre, amelyre tekintettel a Szolgáltató a Szolgáltatást egy év határozott ideig nyújtja. A Szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató az azt követő 3 munkanapon belül kezdi meg, hogy a Megrendelő a díjbekérő alapján a Szolgáltatási díjat teljes mértékben megfizette.

5.2. A Szolgáltató kiemelten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatási Szerződés az egy éves határozott idő lejártát követően automatikusan, bármely további jognyilatkozat, vagy megállapodás nélkül meghosszabbodik újabb egy év határozott időre abban az esetben, ha a Megrendelő legkésőbb az egy éves határozott idő lejártát megelőző 30. napig írásban, vagy elektronikus levél útján nem jelzi a Szolgáltatónak, hogy az automatikus meghosszabbítást nem kívánja.

5.3. A Szolgáltató kiemelten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatási Szerződés időbeli hatályának 5.2. pont szerinti, automatikus meghosszabbítása újabb fizetési kötelezettséget keletkeztet a Megrendelőnek, tekintettel a Szolgáltatás újabb, egy év határozott időtartamra történő nyújtására. A Szolgáltató a fentieknek megfelelően az egy év határozott időtartam lejártát követően előzetes díjbekérőt küld a Megrendelőnek, amely tartalmazza az újabb egy év határozott időre vonatkozó szolgáltatási díj összegét. Az újabb díjbekérőben szereplő szolgáltatási díj összege megegyezik az előző évre vonatkozó szolgáltatási díj összegével, kivéve abban az esetben, ha Megrendelő a meghosszabbított időtartamra a meghosszabbított megjelenés mellett mellett más megjelenési lehetőséget is igénybe vesz.

5.4. A Szolgáltató kiemelten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatási Szerződés időbeli hatálya minden további egy év határozott idő lejártát követően az 5.2. és 5.3. pont rendelkezései szerint automatikusan meghosszabbodik, amennyiben azzal ellentétesen a Megrendelő a fentiek szerint nem rendelkezik.

 1. A Szolgáltatási Szerződés és az ÁSZF módosítása

6.1. A Szolgáltatási Szerződést a Felek kizárólag közös megegyezéssel módosíthatják. A közös megegyezéssel történő módosítás kizárólag írásban, papír alapú módosító megállapodás aláírásával történhet.

6.2. Az ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult önálló döntése alapján, egyoldalúan módosítani, a módosítások azonban a már megkötött Szolgáltatási Szerződések rendelkezéseit nem érintik, a már megkötött Szolgáltatási Szerződések változatlan tartalommal maradnak hatályban. Az ÁSZF módosítása kizárólag az újonnan megkötött Szolgáltatási Szerződésekre irányadó.

6.3. Elektronikus szerződéskötés esetében a Szolgáltatásra az az ÁSZF hatályos, amely a Szolgáltatási Szerződés megkötésének időpontjában a Honlapon megtalálható volt.

6.4. Papír alapú szerződéskötés esetén a Szolgáltatásra az az ÁSZF hatályos, amelyet a papír alapú Szolgáltatási Szerződés mellékleteként a Szolgáltató a Megrendelőnek megküldött.

 1. A Szolgáltatási Szerződés megszűnése

7.1. Felek a Szolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel, írásban, bármikor megszüntethetik.

7.2. A Szolgáltatási Szerződés a szerződés határozott idejének lejártával megszűnik abban az esetben, amennyiben a Megrendelő az 5.2. pontban rögzített határidőig jelzi, hogy a Szolgáltatási Szerződés automatikus meghosszabbítását nem kívánja.

7.3. A Szolgáltató kiemelten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatási Szerződést indokolás nélküli, „rendes” felmondás útján egyik fél sem jogosult megszüntetni.

7.4. Az új Megrendelő a 4.3. pontban foglalt rendelkezésekkel összhangban az ott rögzített határidőig a Szolgáltatási Szerződést írásban, indokolási kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. Az új Megrendelő jelen pont szerinti, írásbeli, azonnali hatályú felmondásának legkésőbb a két hónapos ingyenes időszak lejártát megelőző 15. napig a Szolgáltatóhoz meg kell érkeznie.

7.5. A 7.1. – 7.4 pontokban foglalt eseteket kivéve a Szolgáltatási Szerződést csak valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén, az alábbi eljárásrend szerinti, azonnali hatályú felmondás útján lehet megszüntetni. Súlyos szerződésszegésnek valamelyik fél olyan magatartása vagy mulasztása minősül, amely valamely, a Szolgáltatási Szerződésbe, vagy jelen ÁSZF-be foglalt lényeges szerződéses kötelezettség, vagy a Felek jogviszonya szempontjából lényeges, jogszabályból fakadó kötelezettség megszegését valósítja meg, továbbá az olyan magatartás tanúsítása, amely az adott Féllel való további együttműködést lehetetlenné teszi.

A Szolgáltató kiemelten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jelen pont szerinti, súlyos szerződésszegének minősül az, ha a Megrendelő a díjbekérőben, vagy a számlában foglalt fizetési kötelezettségével 8 napot meghaladó késedelembe esik.

A Felek valamelyikének súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél jogosult írásbeli felszólítással élni a szerződésszegést megvalósító Fél felé, hogy a felszólítás kézhezvételét követő legkésőbb 5 (öt) napon belül a súlyos szerződésszegés okát hárítsa el, vagy a súlyos szerződésszegést megvalósító körülményt szüntesse meg. Amennyiben a súlyos szerződésszegést megvalósító Fél a felszólításban foglaltaknak a nyolc napos határidőn belül nem tesz eleget, a határidő eredménytelen elteltét követően a Fél jogosult a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani. A felmondást a felmondó Fél írásban indokolni köteles. A felmondás indoka kizárólag az lehet, hogy a Fél az előzetes felszólításban megjelölt súlyos szerződésszegés okát nem hárította el, vagy a súlyos szerződésszegést megvalósító körülményt nem szüntette meg, az erre irányuló felszólítás kézhezvételét követő öt napon belül.

7.6. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatási díjat határidőben nem fizeti meg és a Szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató még nem kezdte meg, a Szolgáltató külön előzetes felhívás nélkül elállhat a Szolgáltatási Szerződéstől.

7.7. Amennyiben a Megrendelő súlyos szerződésszegése miatt a Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződést a 7.5. pont szerint azonnali hatállyal felmondja, vagy a 7.6. pont szerinti esetben Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződéstől eláll, a Megrendelő meghiúsulási kötbért köteles a Szolgáltatónak megfizetni. A meghiúsulási kötbér összege megegyezik a Szolgáltatási Szerződésben kikötött szolgáltatási díj összegével, amelyet a Megrendelő az erre irányuló felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltatónak.

 1. A Szolgáltatás lemondása

8.1. A Megrendelő a Szolgáltatás megkezdését követően bármikor jogosult a Szolgáltatást lemondani. A Szolgáltató kiemelten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltatás lemondása nem jelenti a Szolgáltatási Szerződés megszűnését, vagy megszüntetését. A Szolgáltatási Szerződés kizárólag a 7. pontban foglaltak szerint szüntethető meg.

8.2. A Szolgáltatás lemondása azt jelenti, hogy a Megrendelő hirdetése a lemondást követően a Honlapon nem érhető el. A lemondást a Megrendelő írásban, vagy e-mail üzenetben közölheti a Szolgáltatóval. A lemondást a Megrendelő nem köteles indokolni. A lemondás Céglistás Megjelenés esetén a Megrendelő telefonszámának, e-mail címének és weboldala címének, Képes Hirdetés esetén a képének, Banner Hirdetés esetén a bannernek, Kiemelt Hirdetés esetén a Honlap főoldalán való megjelenésnek az eltávolítását jelenti. A Megrendelő cégneve és székhelye ezt követően továbbra is elérhető lesz a Honlapon, amennyiben ezek eltávolítását a Megrendelő kifejezetten nem kéri. A cégnév és a székhely megjelenítését a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett erre irányuló kérése esetén haladéktalanul törli a Honlapról.

8.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatás lemondása nem jelenti azt, hogy Felek közötti jogviszony megszűnik. A Szolgáltató a hirdetési helyet a Megrendelő rendelkezésére tartja a Szolgáltatási Szerződés időbeli hatályának azon időszaka alatt is, amikor a Megrendelő hirdetése a lemondás miatt nem látható. A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés időbeli hatálya alatt bármikor jogosult arra, hogy a hirdetését újra aktiválja a lemondást követően, ami azt jelenti, hogy a Megrendelő hirdetése a Honlapon ismételten elérhetővé válik. A fentiekre tekintettel a Szolgáltatás lemondása esetén a Megrendelő részére a már megfizetett szolgáltatási díjból nem jár vissza azon időszakkal arányos összeg, amelyben a Megrendelő hirdetése a lemondás miatt nem volt elérhető.

8.4. A Szolgáltatás lemondása esetén a Szolgáltatási Szerződés nem hosszabbodik meg az 5.2. pontban meghatározottak szerint.

 1. A hirdetések tartalmáért való felelősség

9.1. A Szolgáltató kizárólag azon adatokat jeleníti meg a Honlapon, amelyeket a Megrendelő a rendelkezésére bocsátott. A Szolgáltató kizárja a felelősségét azon károkért és költségekért, amelyek a Megrendelőnél arra tekintettel merülnek fel, hogy a Megrendelő téves, hibás, vagy hamis adatokat adott át megjelenítésre

9.2. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy megtagadja a hirdetés megjelenítését és a Szolgáltatási Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő által megjelentetésre átadott információ, adat, vagy egyéb anyag nyilvánvalóan:

 • szerzői jogot sért,
 • személyiségi jogot sért,
 • szexuális szolgáltatást reklámoz,
 • erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz,
 • a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz,
 • a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja
 • gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására
 • olyan árut reklámoz, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul
 • az olyan árut reklámoz, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik

9.3. A Megrendelő a Szolgáltatási Szerződés aláírásával felelősséget vállal a Szolgáltató felé azért, hogy a Szolgáltató részére nyilvános közlésre, valamint közzétételre átadott információk, adatok és egyéb anyagok nem sértik harmadik személyek személyiségi jogait, védjegyjogait, személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogait, illetve harmadik személyeknek nem áll fenn olyan joga, amely a nyilvános közzétételt megakadályozza, különösen nem áll fenn azokon harmadik személyek szerzői-, szomszédos jogi oltalom alatt álló joga, vagy a Megrendelőnek a nyilvános közzétételhez szükséges engedélyt és hozzájárulást a jogosult megadta.

9.4. A Szolgáltatási Szerződés elfogadásával a Megrendelő kötelezettséget vállal továbbá, hogy a Szolgáltatónak közzétételre átadott információk, adatok és egyéb anyagok nem sértik a hirdetési anyagok közzétételére vonatkozó releváns jogszabályok, különösen a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseit.

9.5. Amennyiben a Megrendelő a 8.3., vagy 8.4. pont szerinti kötelezettségvállalásait megszegi és harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben igényt támasztanak a közzétett információkhoz, adatokhoz és egyéb anyagokhoz kapcsolódóan, abban az esetben a Megrendelő teljeskörű kártérítési-, és megtérítési kötelezettséggel tartozik Szolgáltató felé azon igények vonatkozásában, amelyet a harmadik személyek (ideértve a jogsértések kivizsgálására hatáskörrel rendelkező hatóságokat is) a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek (ideértve különösen az esetleges kártérítési- vagy sérelemdíj iránti igényeket, bírságokat, díjakat, hatósági kötelezéseket és az igényérvényesítés költségeit) .

 1. Szerzői jogi rendelkezések

10.1. A Honlap domain neve, egyedi informatikai, technológiai megoldásai szöveges és képi arculati elemei, valamint jelen ÁSZF és Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója a Szolgáltató szerzői jogi védelem alá tartozó művének minősülnek, amelyekkel kizárólag a Szolgáltató jogosult rendelkezni, azok bármilyen mértékű felhasználása, vagy átvétele csak Szolgáltató előzetes hozzájárulásával jogszerű. A Szolgáltatási Szerződés megkötésével a Megrendelő nem szerez felhasználási jogosultságot a Szolgáltató szerzői jogi védelem alatt álló műveire vonatkozóan.

 1. Titoktartás

11.1. A Szolgáltatási Szerződés alapján a Feleknek a másik Félre vonatkozó üzleti titok juthat a tudomására. Jelen ÁSZF alkalmazásában üzleti titoknak minősül minden olyan technikai, üzleti, pénzügyi vagy egyéb jellegű információ, mely szóban, elektronikusan, vizuálisan, írott formában vagy egyéb módon kerül közlésre, és jogvédettnek vagy bizalmasnak lett minősítve, illetve jellegénél fogva a titokban maradásához méltányolható érdek fűződik.

11.2. Az üzleti titok megismerője vállalja, hogy az üzleti titok vele való közlésének időpontjától teljesíti az alábbi feltételeket:

 • a jogosult üzleti titkát a jelen megállapodásban meghatározott céltól eltérő célra nem használja;
 • a jogosult üzleti titkát kizárólag olyan, a saját szervezetén belüli személyekkel osztja meg, akiknek az említett üzleti titokra szükségük van a fent meghatározott céllal kapcsolatos feladatok ellátása során, és akikre szintúgy titoktartási kötelezettség vonatkozik, mint az üzleti titok megismerőjére,
 • a jogosult üzleti titkát titokban tartja, bizalmasan, ugyanolyan módon és ugyanolyan gondossággal kezeli, mint ahogyan saját bizalmas információit, de legalább ésszerű szintű gondossággal;
 • a jogosult üzleti titkát nyilvánosságra nem hozza, harmadik féllel nem közli, harmadik félnek nem adja ki a jogosult előzetes írásos engedélye nélkül.

11.3. Az üzleti titok megismerője köteles azonnal tájékoztatni a jogosultat, amennyiben tudomására jut az üzleti titok bármilyen jogosulatlan birtoklása, használata, vagy megismerése, illetve olyan anyagok létezése, melyek üzleti titkot tartalmaznak.

11.4. Amennyiben az üzleti titok megismerőjéhez köthetően (ideértve a közvetlen vagy közvetett titoksértést, mely utóbbit az érdekkörében eljárók követnek el) a jogosult üzleti titka titoktartási kötelezettség megszegésével nyilvánosságra kerül, vagy más megismeri, az üzleti titok megismerője köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni, hogy a jogosulttal együttműködve megakadályozza és megelőzze üzleti titok felhasználását, terjesztését, eladását vagy bármilyen jellegű továbbítását. A jogosult egyéb jogait ez nem korlátozza.

11.5. Az üzleti titok megismerője teljes körű felelősséggel tartozik az üzleti titokkal kapcsolatos kötelezettségei bármilyen megsértésért, ezekkel kapcsolatos kárért, ha a titoksértés vagy kár az üzleti titok megismerőjének felróható, vagy egyébként ő okozta, beleértve az alkalmazottai, üzleti partnerei és alvállalkozói általi titoksértést is.

11.6. A fenti, titoktartásra vonatkozó rendelkezései nem akadályozzák az üzleti titok megismerőjét abban, hogy információt közöljön az alábbi esetekben:

 • a közölt információ már ismert vagy ismertté válik a jelen nyilatkozat megszegése nélkül, vagy
 • a közölt információ bizonyíthatóan és törvényes módon már ismert volt az üzleti titok megismerője számára abban az időpontban, amikor a jogosulttól azt megkapta, vagy
 • a közölt információt az üzleti titok megismerője jogszerűen szerezte meg az információt annak szabad közlésére jogosult harmadik féltől, vagy
 • a közölt információt az üzleti titok megismerője az üzleti titok felhasználása nélkül hozta létre, melyet írásos bizonyítékkal tud igazolni, vagy
 • a közölt információ átadását jogszabály vagy hatósági előírás teszi kötelezővé. Ilyen esetekben az üzleti titok megismerője köteles a jogosultat előzetesen, haladéktalanul írásban értesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségről, annak érdekében, hogy a jogosult jogai védelmében fel tudjon lépni.

11.7. A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a Szolgáltatási Szerződés megszűnését követő három évig maradnak hatályban.

11.8. A titoktartásra vonatkozó kötelezettségvállalások az üzleti titok megismerője által egyoldalúan semmilyen formában nem mondható fel, nem vonható vissza és nem helyezhető hatályon kívül.

 1. Személyes adatok kezelése

12.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy tekintettel arra, hogy a Megrendelő szerződéskötéshez szükséges adatai, valamint a megjelenített hirdetésben közzétett adatok nem természetes személyek adatai, amelyre tekintettel a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során csak érintőlegesen, a Szolgáltatás alapvető rendeltetéséhez csak kiegészítő jelleggel kapcsolódóan végez személyes adatkezelési tevékenységet.

12.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az alábbi személyes adatok birtokába kerülhet:

– a Megrendelő képviseletében eljáró személynek, vagy a Megrendelő kapcsolattartójának neve,

– a Megrendelő által közzétételre rendelkezésre bocsátott e-mail cím és telefonszám, amennyiben az a Megrendelő képviseletében eljáró természetes szermélynek is személyazonosító adata.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen pontban meghatározottakon kívüli, harmadik személy személyes adatát adja át, a Megrendelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok Szolgáltató részére történő átadásához az érintett személy előzetes hozzájárulását beszerezze és az adatátadásról megfelelően tájékoztassa az érintettet. A Megrendelő teljes kártérítési és megtérítési kötelezettséggel (ideértve az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerült költségeket is) tartozik a Szolgáltató felé abban az esetben, ha az ilyen módon átadott személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése miatt az érintett bármilyen igényt érvényesít a Szolgáltatóval szemben, vagy bármilyen illetékes hatóság, vagy közigazgatási szerv bírságot, díjat vagy egyéb kötelezést alkalmaz a Szolgáltatóval szemben.

12.3. A Szolgáltató a fentiek mellett – a 3.3.1. pontban foglaltaknak megfelelően – a szerződéskötést megelőző telefonbeszélgetést a szerződéskötés körülményeinek bizonyítása érdekében rögzíti, amely a telefonbeszélgetésben résztvevő érintett személyes adatának minősül.

12.4. A Szolgáltató az által végzett személyes adatkezelésről egy külön adatkezelési tájékoztatóban ad teljes körű felvilágosítást az érintettek részére az adatkezelés releváns körülményeiről. Az adatkezelési tájékoztató jelen ÁSZF mellékeltét képezi.

 1. Záró rendelkezések

13.1. A Felek között létrejött Szolgáltatási Szerződésre és jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó. A Felek közötti bármely jogvitás kérdés eldöntésére a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

13.2. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF szövegét a Honlapon elérhetővé és letölthetővé teszi.

13.3. A Szolgáltató által Megrendelőnek küldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján Felek kézbesítettnek tekintik, ha a Megrendelő az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a Megrendelő az iratot nem vette át, vagy – postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén – az a Szolgáltatóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza – az iratot a Felek a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintik. Egyszerű – nem tértivevényes, ajánlott – postai küldemény esetén a küldeményt a feladást követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

13.4. Felek az esetlegesen felmerülő jogvitáikra a járásbíróság hatáskörébe tartozó esetekben kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

13.5. A Honlapon szereplő adatok és információk tömeges kinyerése és másolása tilos. A Szolgáltató tömeges adatkinyerésre, vagy másolásra utaló körülmények esetén a Honlap felhasználóját a felhasználó IP címe alapján letiltja a Honlap további használatáról. A letiltás feloldását a felhasználó a Szolgáltatótól kérheti a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségek valamelyikén, amennyiben bizonyítja, hogy tömeges adatkinyerést, vagy másolást nem végzett a Honlapon.

13.6. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Szerződésből származó bármely követelését a Megrendelő  hozzájárulása nélkül harmadik személyre engedményezni, vagy átruházni.

A ProfessionWeb Kft a www.szakmaiadattar.hu és a www.goodbusiness.hu  weboldalak üzemeltetője. Az Általános Szerződési Feltételek, a ProfessionWeb Kft. által  üzemeltetett weboldalakra vonatkozóan, hirdetések megjelenítéséhez  alkalmazandó, 2019.01.28. napjától érvényesen.